Detajet e videos

14.10.2022

Tehe qelqi 5 mm 12 mm 19 mm me makinë me dy skaje qelqi CGSZ2442G me shpejtësi të lartë me shpejtësi të ndryshme

23.07.2022

Testi i makinerisë me bordurë me kushineta me top xhami me vijë të drejtë |Makineria e xhamit Sunkon

09/12/2022

Testimi i makinës larëse të xhamit vertikal me fletë xhami jashtëzakonisht të pistë |Makineria e xhamit Sunkon

07/02/2022

Testi i makinës me dy skaje xhami CGSZ2225 |Makineri qelqi SUNKON

09/07/2022

Si funksionon makineria e buzës me gurë 45°?|Sunkon

23.06.2022

Si funksionon makina e shpimit të qelqit?|Makineri qelqi SUNKON

06/10/2022

GCX371P Testi i makinerisë së pjerrët të qelqit |Makineria e xhamit Sunkon

07/02/2022

Ngarkimi i kontejnerit të makinës me bordurë dhe pjerrësi të përditshme me qelq të madh

31.05.2022

Shfaq makineritë e mrekullueshme të përpunimit të qelqit |Përmbledhje e fabrikës SUNKON

21.05.2022

Si të lustroni skajin e xhamit të sheshtë me makinë për mbulim xhami?